2009-03-17 00:00:00

Čestitamo nagrađenim učenicama i njihovim nastavnicama!

 

1. kategorija     Ida Valković: 2. nagrada (82,40 bodova) nastavnik Ira Bičanić   Lucija Šarac: 2. nagrada (81,20 bodova) nastavnik Andreja Radan   Dora Habuš:  2. nagrada (80,44 bodova) nastavnik Andreja Radan       2. kategorija   Mirta Rebrina:  1. nagrada (92,50 bodova) nastavnik Ira Bičanić   Jana Buzuk:  2. nagrada (85,40 bodova) nastavnik Katarina Đurđević    Lucija Rukavina:  2. nagrada (81,20 bodova) nastavnik Renata Vraneković       3. kategorija   Marta Habulin:  1. nagrada (98,00 bodova) nastavnik Jasna Čižmek Tarbuk   Mirela Arnaut:  1. nagrada (96,20 bodova) nastavnik Jasna Čižmek Tarbuk   Una Štalcar Furač:   1. nagrada (94,20 bodova) nastavnik Ivančica Janković       4. kategorija           Vendy Zajec:  1. nagrada (97,80 bodova) nastavnik Adrijana Barbarić Pevek                Sara Piljek:    1. nagrada (95,60 bodova) nastavnik Jasmina Zagrajski Vukelić                Marta Krešić: 1. nagrada (90,38 bodova) nastavnik Nataša Jurišić

Škola suvremenog plesa Ane Maletić Zagreb