2014-07-18 13:48:18

14. sjednica Školskog odbora

14. sjednica Školskog odbora Škole suvremenog plesa Ane Maletić

Temeljem čl. 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13) Škola suvremenog plesa Ane Maletić objavljuje

POZIV

na 14. sjednicu Školskog odbora Škole suvremenog plesa Ane Maletić, Zagreb, Laginjina 13, koja će se održati u srijedu, 09. srpnja 2014. u prostorijama Škole s početkom u 11:00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i    r e d :

 

  1. Verifikacija odluka i zaključaka sa 13. sjednice Školskog odbora
  2. Usvajanje Polugodišnjeg financijskog izvještaja (I.-VI.2014.)
  3. Rebalans financijskog plana za 2014. godinu
  4. Donošenje odluke o davanju u zakup školskog prostora
  5. Usvajanje prijedloga Pravilnika o nabavi roba, usluga i radova male vrijednosti
  6. Razno.

 

Zbog nedovoljno velikog prostora u kojem se održava sjednica Školskog odbora nismo u mogućnosti osigurati neposredan uvid javnosti u rad Školskog odbora Škole suvremenog plesa Ane Maletić.

 


Škola suvremenog plesa Ane Maletić Zagreb