2014-07-18 13:49:50

14. sjednica Školskog odbora

ŠKOLSKI ODBOR

 

sa 14. sjednice Školskog odbora Škole suvremenog plesa Ane Maletić, Laginjina 13, Zagreb, održane u srijedu, 09. srpnja 2014. godine u prostorijama Škole s početkom u 11:00 sati doneseno je sljedeće:

 

Ad 1.)  Zaključak da se usvaja zapisnik sa 13. sjednice Školskog odbora.

Ad 2.)  Odluku o usvajanju Polugodišnjeg financijskog izvještaja (I.-VI.2014.).

Ad 3.) Odluku o prihvaćanju rebalansa Financijskog plana za 2014. godinu.

Ad 4.) Odluku da se u školskoj godini 2014./2015. da u zakup prostor s priključkom za automat za tople napitke.

Ad 5.) Odluku o usvajanju Pravilnika o nabavi roba, usluga i radova male vrijednosti.

Ad 6.) Odluka o umanjenju iznosa participacije za školsku godinu 2014./2015. za troje učenika.


Škola suvremenog plesa Ane Maletić Zagreb