2020-05-26 20:49:27

Audicija za upis u 1. razred osnovne škole!

Pošalji svoj plesni video

u trajanju od najviše dvije

minute do 10. lipnja na

skola@skolaanemaletic.hr 

ili  091 / 7550 173

    (WhatsApp / Viber)

Objava rezultata i obavijesti 

o upisu 15. lipnja!

Preuzmite prijavnicu za audiciju u privitku vijesti (klik na više).

U osnovnu školu učenici se upisuju nakon završenog 3. razreda općeobrazovne škole. Program četverogodišnje osnovne škole obuhvaća ples, ritmiku, plesnu tehniku i klasični balet te uz glazbenu kulturu (solfeggio) i glasovir, učenici stječu temelj plesnog i glazbenog obrazovanja. Nastava u osnovnoj školi odvija se tri puta tjedno u suprotnom turnusu od općeobrazovne škole. Učenici tijekom nastavne godine prezentiraju svoj rad javnim izvedbama u kazalištu.


Škola suvremenog plesa Ane Maletić Zagreb